KİRMAN BELAZUR HOTEL

Çalışan ve İnsan Hakları Politikası

Çalışan ve İnsan Hakları Politikası

 

KİRMAN HOTELS,

Farklı kültürlerden, tecrübelerden ve özgeçmişlerden bireyleri istihdam etmeye çalışır. İşe alımda karar verme süreçleri; ırk, din, milliyet, cinsiyet, yaş, medeni durum ve engellilik durumuna bakılmaksızın işin gerekliliklerine ve kişisel niteliklere uygun şekilde işletiriz.

Çalışanlarına, eşit işe eşit ücret, eşit haklar ve fırsatlar sunarak eşit davranmaya özen gösterir. Irk, cinsiyet (hamilelik dahil), renk, milliyet, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim, aile durumuna dayalı, hassas tıbbi duruma yönelik, sendika üyeliği ve faaliyetlerine ilişkin ve siyasi görüşe dayanan ayrımcılığın ve saygısızlığın hiçbir türüne müsaade etmeyiz. ILO’nun sözleşme ve tavsiyeleri, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ve “BM Küresel İlkeler Sözleşmesi” uyarınca köleliğe ve insan ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uygulamakta ve tüm İş Ortaklarımızın bu doğrultuda hareket etmesini beklemekteyiz. Fırsat eşitliğini taahhüt eder ve işe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştiririz. İş gücümüzde çeşitlilik, hedeflerimize ulaşmak için esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip çalışanları çekmeye, geliştirmeye ve şirketimizde tutmaya çalışıyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesi doğrultusunda çocuk işçi çalıştırmayı yasaklamaktadır.İş ortaklarımızdan da aynısını beklemekteyiz. Şiddetin, tacizin, tehdidin olmadığı bir işyeri sağlamayı taahhüt ederiz. Çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde güvenlik hizmetleri sağlamaktayız. Çalışanlarımızın misilleme veya tehdit korkusu taşımadan bir işçi sendikasına katılma, işçi sendikası oluşturma veya işçi sendikasına katılmama hakkına saygı duyarız. Ücret politikamızı ve özlük haklarımızı sektöre, yerel işgücü piyasasına göre ve geçerli toplu iş sözleşmelerinin şartlarına uygun olarak rekabetçi bir şekilde oluşturuyoruz. Operasyonlarımızı ücret ve çalışma saatleri hakkındaki geçerli yasalara uyum içinde yürütürüz. Politika; Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça dillerinde kamuyla paylaşılmıştır. Politika’nın tüm çalışanlar da dahil olmak üzere tüm paydaşlara ve kamuya açıklanması zorunludur.Bu politikadaki herhangi bir şey, KİRMAN HOTELS ile çalışanları arasındaki iş sözleşmesinin yerine geçmez ve bu programa katılmış olmak KİRMAN HOTELS ile çalışan arasındaki iş ilişkisinin devam edeceğinin garantisi anlamına gelmez.
Check-In
REZERVASYON
+90 242 731 03 03